POJAŠNJENJE DVA NAČINA RAČUNANJA PORETKA

slika1
Može se uzeti bilo koji poredak, ali evo, za ovaj puta ćemo za primjer uzeti (isključivo radi pojašnjenja) tablicu poretka sa natjecanja u softu koja stane u okvir monitora i na kojoj će se lijepo vidjeti sto se događa bez obzira na konačni poredak (moguće je da će ostati isti, ali i ne mora).

Prva slika je ukupni poredak sa tog natjecanja

slika 2
Druga slika prikazuje način bodovanja za Kup prema organizatorima, a to je izbacivanje svih onih koji se ne boduju te se na listi dobije slijedeći poredak:

– označene posade se ne boduju i brišu se sa liste kao što je označeno pa se dobije poredak kao na slici 3

slika 3
Poredak koji je dostavljan Administratoru izgleda ovako (sl.3).

Međutim, na posebnim ispitima (koje ovdje ne vidite prikazane), kad izbacite posade koje se ne boduju, ostaju vam prolazna vremena posada koje se boduju i ostaju bodovi – ako su posade bile u prvih 8 na tom ispitu.

One posade koje su bile 9. ili još niže se sada pomiču i dolaze među prvih 8 (ali nemaju svi bodove jer su bile od 9. mjesta na dalje, te njima piše da imaju na tom posebnom ispitu ide “0” bodova, a imaju vrijeme).

Idemo redom

Slika 4 prikazuje 1. posebni ispit sa svim posadama koje su sudjelovale

Slika 5 – prikazuje 1. posebni ispit posada koje se boduju, i to na način da su po sistemu dostavljenih rezultata, ostale posade SAMO IZBRISANE (kao što su to radili neki organizatori – vidi sliku 2 i 3)

Slika 6 – izdvojiti ću ju posebno (to je ova slika pri dnu na slici 5) zato jer je jedan od zgodnih, a lako uočljivih primjera u dijelu vremena, bodova, i poretka posada.

Npr., na ovom prvom Posebnom ispitu je na 3. mjestu posada koja ima “0” bodova jer na tom ispitu NIJE UŠLA U PRVIH 8.

Prema dostavljenim rezultatima po organizatoru, a prema sistemu po kojem se boduje, tj. izdvajanju posada koje se boduju i koje bi međusobno trebale biti konkurentne, OVIM posadama se uspoređuje vrijeme od najkraćeg prema najdužem, te im se tu daju i bodovi pa to izgleda kao

Slika 7 – na kojoj su usporedbe radi stavljene 3 slike redom:

– prva je sa bodovima koje organizator “ostavlja” tim posadama;

– druga je posložena prema vremenima prolaska samo tih posada koje se boduju, ali sa ostavljenim bodovima kao što je imao organizator;

– a treća slika prikazuje bodovanje kakvo bi trebalo biti prema ostvarenim vremenima konkurentnih posada.

Slika 8 – skratiti ću malo postupak pa ću staviti nekoliko opaski.

Prva slika unutar slike 7 prikazuje slijedeći Posebni ispit istih posada na kojima je već poredano vrijeme od najkraćeg, i tu se vidi da npr. od 5 posada koje su završile ovaj posebni ispit – ona koja je došla 5. ima samo 1 bod
>> uzmite u obzir da se prema poretku bodovi dijele ovako: 10-8-6-5-4-3-2-1 pa se postavlja pitanje kako posada koja je 5. na tom PI dobiva bodove kao da je došla 8. kad ukupno nije bilo toliko posada
(bilo ih je maksimalno 6 ako su sve koje su za Kup i startale na taj ispit).

Što da je bilo recimo 10 posada, a 8 ih se boduje, i onda dođete u situaciju da npr. posada koja nije odvozila ovaj 2. PI (i naravno da je 10. jer ima “0” bodova na 2.PI), odvozi 3. PI (kao na slici posada u prvom redu) i RECIMO osvoji 10 bodova (samo primjer)?

Fali im ta Kontrolna točka, ali u konačnici može imati bolje vrijeme i više bodova sa svih ispita nego posada koja je vozila 2. PI, ali nije npr. odvozila četvrti.

Znači, u ukupnom poretku obje posade mogu imati 3 KT, ali jedna stalno dobiva po 1 bod, a jedna je na jednom ispitu dobila 10 bodova, no to ništa ne znači jer organizator to zanemaruje (ako je sa takvim rezultaom među svim posadama na primjer 15. ili sl. prije nego se izbace oni koji se ne boduju.

Ili da preformuliram: moglo je biti toliko posada za Kup ali su bili “ispod crte bodovanja” i svima bi im se pisalo “0” bodova na način na koji su neki organizatori dostavljali rezultate.

Na način da su sve posade konkurentne međusobno (dakle Kup posade) i da im se za taj Kup-poredak dijele bodovi, onda se ne bi dešavalo da posada koja je 5. dobije 1, nula ili ne znam koliko bodova, već bi za ostvareno vrijeme na tom ispitu i to među konkurentima za Kup, ta posada dobila 4 boda.

Npr. na trećem PI iz ovog primjera se vidi da posada u prvom redu tablice ipak završava taj ispit, ali joj piše “0” bodova iako ima i vrijeme i 1 KT (na ukupno šesto vrijeme jer je toliko posada završilo taj PI).

Također se na toj istoj prvoj slici može vidjeti kako 5 posada na drugom, i šest posada na trećem PI imaju raspoređene bodove za Kup

Slika 9 – na ovoj slici se vide dva poretka: prvi je prema bodovima koje je “ostavio” organizator (iz našeg primjera slika broj 3 – poredak sa prikupljenim bodovima na način organizatora), a na drugoj je prema bodovima o kojima pričamo.

Poredak je ovog puta samo malo promijenjen jer je i malo posada.

Međutim, ipak je promijenjen, a pogledajte i poredak posada prema zauzetim mjestima (1-4-2-6-7), odnosno za zbrajanje za Kup.
slika 9

Evo, ako vam sada nakon ovog primjera nije jasno na što se misli, onda ne znam na koji način da pojasnim.

Pitanje je samo da li će klubovi odlučiti na koji način će se vršiti bodovanje – odnosno, koji je način bolji za posade?

Jer ako to ne odluče i ne izjasne se javno, ne mogu ni očekivati da se netko može žaliti (pa ni oni sami se neće moći izboriti za svoje predstavnike).

Žaliti će se oni kojima u tom trenutku bude više odgovarao ovaj ili onaj način.

Međutim, kako god okrenete, ljudi MORAJU ZNATI kako se vrši bodovanje da bi mogli kontrolirati jesu li zakinuti ili ne.

Apel na HORS – nađite način i objavite ga da svi znaju koja su pravila bodovanja.

Sada svi možete na temelju ovog primjera vidjeti da je u pitanju dvojno bodovanje jer se na jednom načinu bodovanja samo izbacuju posade koje se ne boduju, a na drugom načinu se boduju posade kao da pristup ostalim natjecateljima nije ni bio dozvoljen za Kup, te su time i međusobno konkurentne (a ne da im se od 15-20 posada računa “0” bodova i onda s tih “0” bodova zauzmu neku poziciju među ovih 8 kojima se dijele bodovi, iako su možda vremenski bolji od neke druge posade koja se također nalazila ispod crte).

Kao što znate, rezultati za Kup 2008. su se dostavljali malo na jedan, malo na drugi način (što isto nije ispravno – ili je jedan, ili drugi).

Ali dajte sjednite i odlučite o pravilima bodovanja za Kup 2009. pa da se može reći – to se radi tako i tako, a ne da se na kraju sezone izabire način koji je najjednostavniji ili nekome najprikladniji.

I organizatori, a bome i natjecatelji, moraju znati kako se što boduje jer u protivnom nikakav naslov “prvaka” ama baš ništa ne znači. Svatko tko je imalo fer i pošten, složiti će se s ovim.

Prigovor se može uložiti navodno samo na trci (tako je bar rečeno na zadnjem sastanku HORS-a).

Kako uložiti prigovor ako ne znaš koji je poredak za Kup (obzirom da organizatori izvjese samo ukupne rezultate, a ne i rezultate za Kup)?

A recimo da izvjese i rezultate za Kup, kako se žaliti ako ne znamo na koji način su te posade bodovane?

I ne samo to već i kako organizator može znati koji je ispravan način za bodovanje ako klubovi (HORS) to ne definira?

Možete svi frkati nosom na tekst (ili tekstove) i reći da nisam u pravu, ali prosvijetlite nas sve, i to argumentima.

Podijeli