KAKO ĆETE BODOVATI KUP POSADE

Klubovi su neformalno odlučili da će se poredak za Kup raditi na način da se izbace sve posade koje se ne boduju, a one koje ostaju će dobiti bodove prema svojim pozicijama kojima se uspinju među prvih 8 nakon izbacivanja nebodovanih.

Obzirom da to nigdje ne piše, evo informacije organizatorima o tome što su se klubovi dogovorili.

Prema dogovoru, nije bitno koliko ste bodova osvojili prema vremenima prolaska na posebnim ispitima, već je bitno koliko je posada koje se ne boduju prije vas u ukupnom poretku.

Dakle, recimo da ste 9. na svim posebnim ispitima, a time i 9. u ukupnom poretku, te ukoliko se prvih 8 posada ne boduje pa ih se briše, dolazite na prvo mjesto iako vam na svim posebnim ispitima piše da imate “0” bodova.

Najjednostavnije rečeno, u Pravilniku bi trebalo pisati da se boduju sve posade, a ne Kup posade obzirom da se bodovi ne dodjeljuju na posebnim ispitima posadama u Kupu, već svima, a sa sobom ih i “odnose” posade koje se brišu.

Možda ćete lakše shvatiti na primjeru.

Podijeli